2021 Oktober

Human Design Workshop
'Awareness Activation'

Florian Ludwig Coaching

2021 September

Human Design Workshop
'Gates to Selfworth'

Florian Ludwig Coaching

2021 Apr - Dez

LICHTKORRIDOR hochfrequente

OnlineAusbildung & Embodiment zur Shift-Begleiterin & Heilerin

Karin Nikbakht

2021 ab Apr

Lifeforce Online-Selbsterfahrungskurs

Bahar Yilmaz & Jeffrey Kastenmüller

2021 Apr - Jun

Mentorin + Assistenz

Human Design Masterclass 4

Stephie Löber - All about Human Design

2021 Feb

Human Design Workshop LOVE

Liebe, Beziehung & Sexualität

Maria - Selbstentdeckung

2020/2021

Elevation Online-Ausbildung zum

Spirituellen Coach

Bahar Yilmaz & Jeffrey Kastenmüller

2020 Nov/Dez

Moderatorin + CommunityManager

Human Design Masterclass 3

Stephie Löber - All about Human Design

2020 Nov/Dez

Co-Mentorin + Moderatorin

Human Design Business Workshops

Lisa Mestars - Human Design Business

2020 Aug/Sep

Human Design Masterclass

Stephie Löber - All about Human Design

2020

Human Design MetaWorkshop

Alisha Belluga

2020

Chakras Project | Online-Training

Bahar Yilmaz & Jeffrey Kastenmüller

2020

HumanDesign meets Business Level2 Online-Workshop

Rob Gladitz & Stephie Löber

2020

Heartwalls | Online-Kurs

Bahar Yilmaz & Jeffrey Kastenmüller

2020

The FORMULA | Online-Kurs

Dr. Joe Dispenza

2020

Super YOU Programm | Online-Kurs

Rafael Frenk

2020

P2B Passion to Business | Online-Kurs

Robert Gladitz

2019

True Power | Online-Kurs

Loa Helser

2018

Super Human | Online-Training

Bahar Yilmaz & Jeffrey Kastenmüller

2018

unkarma | Online-Training

Bahar Yilmaz & Jeffrey Kastenmüller

2016

Heartwalls | Seminar

Jeffrey Kastenmüller

2016

Trance Healing & HigherSelf Healing

Kurz-Ausbildung

Bahar Yilmaz & Jeffrey Kastenmüller

2014

Transformationswoche 1

Robert Betz

2011-2013

Lebens-Coach APG | Ausbildung

Ruth Hess & Daniel Hess